Heilpraktiker

Dyplom jako Alternatywny lekarz w zakresie psychoterapii otrzymałam z Urzędu miasta Bremen w 2013 roku. Zezwolenie na praktykowanie zawodu jako Naturoterapeuta w Psychoterapii daje mi swobodę wyboru techniki terapii i dlatego oferuję swoim pacjentom/klientom terapię dostosowaną do ich potrzeb, w celu osiągnięcia jak największej korzyści