Theta Healing

Kursy podstawowe odbyłam w Berlinie/Niemcy w roku 2017, a w St.Gallen/Szwajcaria w roku 2018 nauczycielskie prowadzone przez Viannę Stibal założycielkę TethaHealing Institute of Knowledge w USA.

ThetaHealing (Theta Healing) jest zastrzeżonym znakiem towarowym procesu medytacji stworzonym przez Viannę Stibal w 1995 r. Mieszkającą w USA. V. Sitbal uczy ludzi rozwijania naturalnej intuicji poprzez zmianę cyklu fal mózgowych na fale theta w celu zbadania, w jaki sposób energia emocjonalna wpływa na zdrowie człowieka.

ThetaHealing jest zwykle podawany w formie indywidualnych sesji, w których „lekarz praktykujący” siedzi naprzeciwko osoby, słuchając jej i zadając pytania. Spotkania mogą być prowadzone na odległość przez telefon lub internet. Technika ThetaHealing opiera się na teorii, że przekonania w świadomym i nieświadomym umyśle człowieka bezpośrednio wpływają na jego samopoczucie emocjonalne, co wpływa na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Techniki ThetaHealing nie wyklucza stosowania medycyny konwencjonalnej.

Vianna Stibal pracuje na płaszczyznach zwanych „siedmioma płaszczyznami egzystencji”. Najwyższy poziom „Miejsce doskonałej miłości” pokazuje przestrzeń „Stwórcy wszystkiego, co jest”, gdzie zachodzą procesy uzdrawiania, manifestacji i odczytywania informacji z pola.

Vianna Stibal ​​wykorzystała tę praktykę do leczenia własnych przypadłości.

Procesy samodoskonalenia, samouzdrawiania i medytacji nie są zależne od wieku, płci, koloru skóry, wyznania.

Fale mózgowe theta występują w stanach głębokiej medytacji, relaksacji, śnie, dlatego wykorzystywane są do wizualizacji i przenoszenia się na inne poziomy świadomości. Będąc tam jesteśmy w stanie zagłębić się w swoim wewnątrznym świecie i działać tam dla uzdrowienia i uporządkowania własnego życia, bądź też innych. Na tym poziomie świadomości jesteśmy obiektywnymi obserwatorami własnego istnienia i jeżeli jesteśmy gotowi na zmiany, to właśnie tam możemy je zainicjować.

Szkolenie ThetaHealing® obejmuje wiele poziomów i tematów.